ข้อตกลงในการใช้งาน

ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม website, www..co.th ข้อตกลงในการใช้งานนี้สำหรับการเข้าถึงและการใช้เวบไซต์นี้ (เวบไซต์ท่องเที่ยว) รวมถึงบริการ และ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมด ข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงทางกฏหมายระหว่างท่าน และ รวมถึงบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้า (Smarfares) โปรดอ่านอย่างรอบคอบในการ และยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเวบไซต์นี้

ท่านยอมรับว่า ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้เวบไซต์นี้ จะได้รับการแก้ไขที่ ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงที่พักอาศัยหรือสถานทีในการประกอบธุรกิจของท่าน

อาจแก้ไข ดัดแปลง เวบไซต์นี้ ได้แก่ 1) การตัดออก หรือ หยุดให้บริการเนื้อหาบางส่วน หรือ การใช้งาน บนเวบไซต์ 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการใช้งานบนเวบไซต์ และ 3) ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อตกลงใดๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านยังคงเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปก็ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


ระบบผิดพลาด

กรณีมีข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ ได้แก่ ราคาของเที่ยวบิน โรงแรม รถเช่า และ บริการใดๆ ที่จองกับเวบไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายการจองการเดินทางใดๆในราคาที่ผิดพลาด


ผู้ให้บริการองค์กรที่สาม

สินค้าและบริการ รวมถึงเนื้อหาบนเวบไซต์บางส่วน ให้บริการโดยบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการ) ได้แก่ การเดินทางทางอากาศ โรงแรม ตัวแทนให้บริการรถเช่า เรือสำราญ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว การประกันภัยทางอากาศ และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอื่นๆ บนเวบไซต์ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่พบบนเวบไซต์ สงวนลิขสิทธิ์สำหรับผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ให้บริการบุคคลสาม และตัวแทนจำหน่าย


ความสัมพันธ์

ท่านตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ การใช้บริการการเดินทาง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างท่านกับ ในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้ให้บริการเวบไซต์ท่องเที่ยวของ เราทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาอิสระ ที่จะช่วยจัดหาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ท่าน และจัดเตรียมการเดินทางตามความต้องการของแต่ละบุคคล เราพิจารณาปัจจัยหลายประการในการระบุผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับท่านและแนะนำเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง เราต้องการให้ท่านทราบว่าผู้ให้บริการบางราย จ่ายค่าคอมมิชชั่นเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บรรลุเป้าหมายการขายหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ และบางครั้งจ่ายเพื่อให้แรงจูงใจที่ให้จะคำปรึกษาการเดินทางของเรา ผู้ให้บริการบางรายอาจให้ค่าชดเชยให้แก่เราสำหรับการตลาดและการบริหารการให้บริการที่แตกต่างกัน ที่เราได้ดำเนินการสำหรับพวกเขา เช่น การอนุญาตให้เข้าถึงช่องทางทางการตลาด การมีส่วนร่วมในแผนการตลาด และการสนับสนุนความคิดริเริ่มทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้เราอาจสามารถได้รับการชดเชยจากผู้ให้บริการเมื่อลูกค้าใช้แบบฟอร์มในการชำระเงินที่แตกต่างกันสำหรับชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ให้บริการ ในบางครั้งความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการ อาจมีผลทำให้ข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงระดับและประเภทของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุผู้ให้บริการและแนะนำเส้นทางการบิน เราสามารถพิจารณาปัจจัยหลายประการ ทั้งความพร้อมในการให้บริการของผู้ให้บริการที่ท่านต้องการ และ ข้อตกลงใดๆ ที่เราต้องจองการเดินทางให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของบริษัทท่าน ความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้ให้บริการ สามารถส่งผลต่อผู้ให้บริการที่เราระบุและเส่นทางการบินที่เราแนะนำ


การใช้งานเวบไซต์

ท่านสามารถใช้งานเวบไซต์เพื่อทำการจอง หรือ ซื้อ และ ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดอุปสงค์ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถ

 • เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบแมนนวลอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 • จัดทำลิงค์เชื่อมตรงไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา หรือ
 • ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อจำกัดบนเว็บไซต์นี้ หรือฝ่าฝืนกฏกติกา ข้อกำหนด กระทำการใดๆ ที่ผิดกฏหมาย
 • "เฟรม" "มิเรอร์" หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ท่านยอมรับและตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเวบไซต์นี้ไม่ว่าจะใช้โดยตัวท่านเองหรือโดยบุคคลอื่นก็ตาม รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์จากรายชื่อประเทศที่ต้องห้ามตาม U.S. export และ / หรือ Office of Foreign Assets Control regulations รวมถึงกฎข้อบังคับ คำแนะนำ หรือคำสั่งห้ามค้าขายระหว่างประเทศ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบเหล่านี้ได้ที่ www.treas.gov/ofac


ข้อตกลงในการซื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ให้บริการจะมีผลบังคับ การจองและการซื้อสินค้าและบริการบนเวบไซต์นี้ ท่านตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงการชำระเงินตามราคาการจองทั้งหมดเมื่อครบกำหนดชำระเงินและการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ให้บริการที่ใช้บังคับของทั้งกฎระเบียบ และข้อจำกัด เกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ท่านเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผล

 • ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว
 • ยกเลิกการจองหรือการซื้อของท่าน
 • ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงเที่ยวบิน โรงแรม หรือผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางใดๆ
 • สามารถ หักบัญชีของท่านสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ที่เป็นผลอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว โดยคุณยินยอมและตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประเมินได้จากการใช้งานเวบไซต์ของท่าน

อายุและความรับผิดชอบ

การใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับประกันว่า

 • คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 • คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 • คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 • คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 • คุณเข้าใจและจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และหากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอให้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้


การยอมรับความเสี่ยง

ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเวบไซต์ ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ และบริการการเดินทางบนเวบไซต์ ซึ่งเหล่านี้ได้ถูกจัดหามาให้บริการบนเวบไซต์ในลักษณะ "ตามที่มีอยู่" และ "ตามความพร้อมในการให้บริการ"


ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด

ผู้ให้บริการแต่ละรายที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระ และมิได้เป็นตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทในเครือ ดังนั้น ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การรับรอง การรับประกัน การผิดข้อตกลง หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆ ดังกล่าว จะไม่รับผิดและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองสินค้าและบริการเกินปริมาณจริง การนัดหยุดงาน เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัททั้งหลายดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้นการกระทำ ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ ไม่ว่ากรณีใด หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรง และ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง การกระทำหรือการละเว้นของหน่วยงานรัฐ การนำเสนอข้อเสนอหรือสินค้าใดๆ บนเวบไซต์ของ ไม่ใช่การรับรองหรือแนะนำสินค้าหรือบริการนั้นๆ


ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

และผู้ให้บริการ จะไม่ได้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัส ที่อาจสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากการเข้าใช้งานเวบไซต์ หรือการดาวน์โหลดวัสดุใด ๆ ข้อมูล, ข้อความ, ภาพ, วิดีโอหรือเสียงจากเว็บไซต์ และผู้ให้บริการใดๆ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ในเชิงลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่องเป็นพิเศษ เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เป็นผลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียกำไรหรือเงินออมหายไป) ตามที่ระบุอยู่ในสัญญา การละเมิด การจำกัดความรับผิด หรืออื่นใดที่เชื่อมต่อกับ

 • การใช้งานเวบไซต์ หรือการเข้าถึงเนื้อหาบนเวบไซต์
 • ความล้มเหลวหรือล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้งาน หรือ ความไม่สามารถใช้องค์ประกอบของเวบไซต์เพื่อทำการจองการเดินทาง หรือ การซื้อตั๋ว) หรือ
 • ความมีประสิทธิภาพ หรือ ไร้ประสิทธิภาพ แม้ว่า และผู้ให้บริการ ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลใดๆ ก็ตาม

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดข้างต้น แต่หากพบว่า หรือผู้ให้บริการ ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังระบุข้างต้น อันเกิดจากการเชื่อมต่อฟังก์ชั่น หรือการใช้งานเวบไซต์ หรือการเข้าถึงข้อมูล หรือผู้ให้บริการ จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน (ก) ค่าบริการที่ท่านชำระสำหรับธุรกรรมดังกล่าวที่ท่านทำในเว็บไซต์นี้ หรือ (ข) หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐฯ (100 เหรียญสหรัฐฯ) หรือ เงินจำนวนที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมสิทธิ์ใดๆ หรือ การให้การเยียวยา ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรืออาจยุติ หรือ จำกัดการเข้าถึงเวบไซต์ของท่าน โดยปราศจากความรับผิดใดๆ


จุดหมายปลายทางการเดินทาง

แม้ว่าการเดินทางโดยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนั้น จะเสร็จสิ้นโดยไม่เกิดเหตุการณ์ใดก็ตาม การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าแห่งอื่นได้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพิจารณาข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลของประเทศจุดหมายปลายทาง ก่อนที่จะจองสินค้าและบริการเพื่อเดินทางไปประเทศต่างๆ นอกจากนี้ผู้โดยสารมีความรับผิดชอบในการกำหนดและได้รับเอกสารถูกต้องสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างประเทศ

ในการเสนอบริการขายด้านการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ ในต่างประเทศนั้น ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว


การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ ผ่านเวบไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน การจองการเดินทาง การซื้อสินค้าและบริการ บนเวบไซต์ ท่านยินยอมให้ สามารถใช้ข้อมูลที่จำเป็นร่วมกับผู้ให้บริการใดๆ ในการทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว


การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ และ ผู้ให้บริการแต่ละบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าประเภทหรือลักษณะใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่เรียกร้องโดยบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานของเว็บไซต์ของท่าน

 • การที่ท่านผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้
 • การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ
 • การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้

คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการให้บริการ ที่ปรากฏบนเวบไซต์เป็นทรัพย์สินของ และผู้ให้บริการ ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมถึงซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่างๆ ที่มีให้บริการบนเวบไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองและสงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ของ BookingWiz (Thailand) Ltd.


บททั่วไป

ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซด์นี้ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฏหมาย (ถ้ามี) ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการใช้บังคับกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่น ๆ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบหรือทำให้บทบัญญัติที่เหลือที่ยังสมบูรณ์ ไม่ผิดกฎหมาย หรือใช้บังคับได้เสื่อมสิทธิไปไม่ว่าในทางใด


การเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิต

ลูกค้าตกลงและยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าดำเนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินหรือการปรับค่าโดยสาร ถ้า ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสายการบินและข้อตกลงดังนี้

หากท่านทำการจองการเดินทางกับ และไม่ได้รับการแจ้งเตือนของการจองตั๋ว ท่านจะต้องติดต่อหาเรา

หากท่านต้องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่าน กรุณาติดต่อ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02 015 4960 หรือ ส่งอีเมล์ของท่านไปที่ customerservice@travelerhelpdesk.com เพื่อทำการสอบถามรายละเอียด ก่อนที่จะโต้แย้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทบัตรเครดิต หากลูกค้าพยายามปฏิเสธการชำระเงินในค่าบริการตั๋วเครื่องบินที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หรือ ค่าธรรมเนียมการบริการ หรือ การปรับอัตราที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินและข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยเต็มจำนวนของ การเรียกเก็บเงินและปรับ $ 250 สำหรับความไม่สะดวกและค่าธรรมเนียมทางบัญชีที่เกิดขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเริ่มต้นการดำเนินการทางกฎหมายในฟ้องร้องเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่กำหนดโดยลูกค้า

ราคาสุดคุ้ม

การันตีราคาดีที่สุดและดีลพิเศษมากมาย

จองออนไลน์ 24 ชม.

ง่าย สะดวก และรวดเร็วเมื่อจองกับเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า

ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

ดีลเที่ยวบิน

ข้อเสนอพิเศษมากมายกว่า 500 สายการบิน

โปรโมชั่น

ลดสูงสุดถึง 70% รวมถึงใช้คูปองส่วนลดเพิ่ม